OM OSS
Vi tilbyr tjenester til forskjellige industrier – verft, olje- og gassplattformer og fabrikker. Vi bruker høyt kvalifiserte og motiverte ansatte, som er erfarne spesialister innenfor faget sitt og som kan utføre oppgavene på installasjonene du utvikler. Vi strekker oss etter å møte de høyeste kvalitetskravene, i og med at vi hele tiden ønsker å møte og overtreffe våre kunders forventninger. Ved å følge trendene i markedet, og analysere våre egne og våre kollegaers erfaringer, fokuserer vi våre tjenester mot å møte markedets behov med kvalitet. Våre kjerneverdier er kvalitet, effektivitet og et trygt arbeidsmiljø.
Vårt mål
Å være din pålitelige partner, dele av vår erfaring og fokusere på bedre kvalitet når det gjelder dine behov, slik at du kan oppnå de beste resultatene!
Vår visjon
Å fokusere på et langsiktig, effektivt og gjensidig vellykket samarbeid.
Våre verdier
Erfaring og profesjonalitet. Vi tilbyr nye ideer og tekniske løsninger. Vi leverer maksimal ytelse til tiden. Vi er stolte av å være flinke.
KVALITET, MILJØBESKYTTELSE, ANSATTES SIKKERHET OG HELSEPOLITIKK
LITSHORE NORGE AS kvalitet på arbeid, sikkerhet, ansattes sikkerhet og helse-politikk er i tråd med selskapets verdier. I samsvar med loven og andre krav i Kongeriket Norge, vi bruker internasjonale standarder som ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Ved å ta daglige beslutninger og kommunisere med våre kunder, forsøker vi å tilby kvalitetstjenester som tilfredsstiller de høyeste standardene, og kontinuerlig forbedre ytelsen på kvalitet, miljø, arbeidstaker-sikkerhet og helsestyringssystem.
Våre prioriteringer:
Kontinuerlig forbedring av våre industrielle tjenester
Maksimal tilfredsstillelse av kundens forventninger og behov
Effektiv og høy standard på arbeid i alle avdelinger
Implementering av avansert teknologi
Opplæring av ansatte og kontinuerlig personalutvikling
Konstant forbedring av arbeidsforhold for ansatte
Utvikle ansattes ansvar for arbeidet
Fremme forebygging av ulykker på arbeidsplassen
Redusere risikoen for sykdom og personskade
Nært samarbeid med myndighetene med ansvar for arbeidstakeres sikkerhet og helse
Bærekraftig bruk av natur og naturressurser
Rasjonal bruk av råvarer og energikilder
KONTAKT OSS
NORGE:
LITSHORE NORGE AS
Mosseveien 20
Oslo 0193
Norge
Organisasjonsnr: 922747946
LITAUEN:
LITSHORE MB
Sviesos 6. Slengiai, Klaipeda-distriktet
Litauen, LT-92338
Organisasjonsnr: 304992030