INDUSTRIELT MALEARBEID

Alle tjenester som er nødvendige i forbindelse med industrielt malearbeid utføres av spesialistene fra LITSHORE NORGE AS i samsvar med NORSOK STANDARD M-501, NS-EN ISO.

  • Rengjøring med høytrykks vannjet
  • Sandblåsing  (Sponge, sand, steel, vann)
  • Priming og Maling
  • Brannmaling av metallstrukturer  (Chartekk PBB)
  • Metallisering (Aluminium, sink)
  • Hummervoll  industribelegg

Overlat alt industrielt malearbeid til LITSHORE NORGE AS, alle våre aktiviteter er alltid basert på ansvarlighet, nøyaktighet og den aller høyeste kvaliteten – i og med at vi ønsker samarbeid over tid.

DISKUTERER PROSJEKTET DITT!