INSTALLASJON AV RØRANLEGG OG MONTERING AV METALLSTRUKTURER

Spesialistene fra LITSHORE NORGE AS utfører alle arbeider innenfor strukturell metallkonstruksjon og sveising, i alle produksjonsfaser: produksjon av blokker og seksjoner, i tillegg til montering av større blokker og skrog i dokken. Vi utfører arbeid både i verksteder og utendørs.

Vi installerer også røranlegg, med høytrykk og til andre formål, tanker og kjeler av varierende kompleksitet. Vi utfører reparasjoner og andre arbeider på røranlegg og forskjellige tekniske tankanlegg.

  • Installasjon av vannforsyning til brannslukking
  • Installasjon av vannforsyningssystemer
  • Installasjon av avløpssystemer
  • Installasjon av varmesystemer
  • Rengjøring og spyling av røranlegg med høytrykk
  • Installasjon av ventilasjonssystemer

LITSHORE NORGE AS ønsker bare å tilby de aller beste løsningene, slik at selv de mest komplekse oppgavene utføres med høy kvalitet.

Overlat arbeidsoppgavene deres til oss! La spesialistene våre ta seg av hele monteringen av metallstrukturer!

DISKUTERER PROSJEKTET DITT!