STILLAS-SYSTEMER OG ARBEID I HØYDEN

Vi installerer, demonterer og vedlikeholder stillaser

  • Rammestillaser
  • Industrilstillaser
  • Hengende stillaser
  • Midlertidige bruer og tak
  • Midlertidige tilgangssystemer

La LITSHORE NORGE AS ta seg av stillaser og trygt arbeid i høyden, slik at du kan glemme alle utfordringer som følger med det!

DISKUTERER PROSJEKTET DITT!